Site resolutie:
normaal - groot

Stichting Vrienden van het Afasie Rotterdam e.o. / Praatatelier

Doneren

ANBI-status
Aan de stichting is de ANBI-status toegekend. Dit impliceert dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Daarbij zijn wij als stichting vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Donateurs van de Vrienden van het Afasiecentrum kunnen hun gift storten op rekening
NL89 INGB 0003031996
van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum te Capelle aan den IJssel of zich aanmelden als donateur op vrienden@praatatelier.nl