Finish
Finish
Brochure 1
Brochure 2
Links:
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
<<

Arvoisa lukija,

Sanoa yhtä - tarkoittaa toista: afaatikoille tämä on jokapäiväinen totuus. Afasia on maailmanlaajuinen sairaus ja voi osua kenen tahansa kohdalle. Maailmanlaajuisesti yli viisi miljoonaa ihmistä kärsii tästä oireyhtymästä.

Ohessa löydätte esitelehtisiä afasiasta, joka on aivovauriosta johtuva kielihäiriö. Afaatikot saattavat äkillisesti menettää puhe-, puheen ymmärtämis-, lukemis- tai kirjoitustaitonsa.

Tämän tietopaketin tarjoaa ilmaiseksi teille Kansainvälinen Afasialiitto (A.I.A.: Association Internationale Aphasie). Yhdistyksemme tarkoituksena on mm. valistaa ihmisiä maailmanlaajuisesti tästä vakavasta kielihäiriöstä.

Haluamme kiittää kanssamme yhteistyössä toimivia kansallisia afasiayhdistyksiä ja rotary-kerhoja tuesta, joka on mahdollistanut tämän tietopaketin jakamisen teille ilmaiseksi.
Tämän tietopaketin tarkoitus on antaa tietoa potilaille ja heidän perheilleen. Haluaisimme pyytää teitä levittämään tämän tietopaketin sisältöä eteenpäin organisaatiossanne tai viemään esitteet tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Tällaisia paikkoja voisivat olla esimerkiksi sairaalojen neurologian osastot, kuntoutuskliniikat, puhekliniikat tai potilas- ja toipilastukiryhmien toimistot.

Toivomme olevamme teille avuksi tämän tietopaketin avulla; erityisesti toivomme että voimme ehkäistä afaatikoiden ajautumista eristykseen muusta maailmasta. Otamme mielellämme vastaan palautettanne, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen (mieluiten englanniksi).

Lämpimin yhteistyöterveisin

ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE

Monique Lindhout.

made possible by Rotary