Bulgarian
Bulgarian
Brochure 1
Brochure 2
<<

Уважаеми госпожо/ господине,

 

Да казват едно, а да имат предвид нещо съвсем друго за хората, страдащи от афазия, това е ежедневие. Афазията е разпространена в цял свят и може да засегне всекиго. Над 5 милиона души на планетата страдат от тази болест.

 

Заедно с това писмо ще получите и брошури относно афазията лингвистично нарушение, причинено от мозъчно увреждане, поради което човек внезапно може да загуби способността си да говори, разбира, чете и пише.

 

Брошурите са предоставени безплатно от Международната Асоциация по Афазия сдружение, което има за цел да информира хората от цял свят относно това тежко езиково нарушение.

 

Информационните материали се разпространяват благодарение на усилията на различните национални сдружения по афазия, обединени в световна организация, и на подкрепата на множество Ротари клубове.

Целта на брошурите е да се предостави информация на страдащите от афазия и техните близки. Надяваме се да ги разпространите във вашата организация или по места в страната, където могат да бъдат от полза, като например неврологични отделения на болници, центрове за ревалидация или логопедия, организации за защита на пациентите.

 

Надяваме се, че предоставената информация ще ви е от полза и че по този начин можем да помогнем на хората с афазия да избегнат социалната изолация. Вашите отзиви и предложения са добре дошли, можете да ги изпращате до долуподписаната Г-жа Моник Линдаут (за предпочитане на английски език)

 

С приятелски поздрав и уважение,

 

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО АФАЗИЯ

 

Г-жа Моник Линдаут


made possible by Rotary