Swedish
Swedish
Brochure 1
Brochure 2
Links:
Afasiförbundet i Sverige
<<

Till Dig som läser detta,

Att säga en sak - och mena något annat: för människor med afasi är detta vad som sker varje dag. Afasi finns över hela världen och kan drabba vem som helst. Globalt lider mer än 5 miljoner personer av denna skada.

I anslutning till detta brev kommer du att finna foldrar om afasi: en språklig funktionsnedsättning som ett resultat av en hjärnskada, vilket plötsligt gör människor oförmögna att tala, förstå, läsa eller skriva som tidigare.

Du erbjuds dessa foldrar, utan någon kostnad, från Association Internationale Aphasie, AIA.
Denna internationella Afasiorganisation har bland annat till uppgift att informera människor över hela världen om det dramatiska språkliga handikappet afasi.

Tack vare de satsningar som gjorts av nationella Afasiförbund, som är anslutna till AIA, och med stöd från olika Rotaryklubbar, kan vi erbjuda dessa foldrar.

Avsikten med dessa foldrar är att informera afasidrabbade personer och deras närstående.
Vi vill be dig om hjälp att sprida dessa foldrar inom din organisation eller att hjälpa till att sprida kunskap om dem i andra sammanhang där de gör nytta. Dessa kan vara till exempel neurologiska kliniker på sjukhus, rehabiliteringskliniker, talkliniker eller afasiföreningar eller grupper i ditt land.

Vi hoppas att denna information ska komma till nytta för dig. Vi hoppas speciellt att människor som drabbats av afasi i framtiden inte ska behöva bli socialt isolerade på grund av sin funktionsnedsättning. Har du synpunkter och förslag så tar vi tacksamt emot dessa.
Du kan kontakta mig kring detta (helst på engelska).

Med vänlig hälsning

ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIA

Mrs Monique Lindhout.

made possible by Rotary