Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanAfasie Vereniging Nederland (AVN)

ANBI
We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie kan dus aftrekbaar van de belasting zijn.
Meer informatie

.