Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanANBI

Op 1 juli 2014 zijn de Afasie Vereniging Nederland, de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en Vereniging Cerebraal gefuseerd tot Hersenletsel.nl.

Hersenletsel.nl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De gegevens van de nieuwe vereniging vindt u hier.