Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanAfasie
---
Wat is afasie? - Hoe ontstaat afasie? - Bijkomende problemen - Communicatie tips - Communicatiehulpmiddelen - Waar kan ik terecht met mijn vragen? - Welke informatie is er beschikbaar? - Afasie, feiten en getallen - Internationale contacten

Afasie, feiten en getallen

Hoe vaak komt afasie voor?
Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 30.000 mensen afasie. Per jaar krijgen ongeveer 48.000 men sen een beroerte , hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie. Van alle mensen die afasie hebben, geeft 90% aan dat zij vinden dat afasie te weinig bekend is bij het grote publiek.

Afatici, wat zijn dat voor mensen?
Vaak krijgt iemand afasie op oudere leeftijd. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Helaas komt afasie steeds vaker ook bij jonge mensen voor. Risicofactoren voor het krijgen van afasie zijn veelal dezelfde als die voor het krijgen van een beroerte: vooral hoge bloeddruk, een ongezonde leefwijze, roken en overgewicht spelen een rol, naast erfelijke factoren en aanleg. Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen die afasie krijgen. Afasie kan iedereen overkomen: ras, opleiding en sociale status spelen daarbij geen enkele rol.

Wat zijn de oorzaken van afasie?
Afasie wordt altijd veroorzaakt door een hersenletsel. Vaak is dat een beroerte, maar ook tumoren, een operatie in de hersenen of een (verkeers)ongeval kunnen afasie veroorzaken.

Wat zijn de gevolgen van afasie?
Ongeveer 50% van de mensen met afasie krijgt een jaar of langer logopedische therapie. Toch is naar schatting zo`n 75% van de mensen met afasie arbeidsongeschikt ten gevolge van de afasie. De mensen die wel weer een betaalde baan krijgen, geven bijna allemaal aan dat zij nu werken in een lagere functie dan voor de afasie. Ongeveer 70 % van de mensen met afasie heeft het gevoel dat anderen het contact met hen vermijden vanwege de communicatieproblemen.
90% van de mensen met afasie heeft het gevoel in een sociaal isolement te verkeren.