Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanAfasieteams
---
Afasieteams - Contactgegevens Afasieteams

Afasieteams

Een afasieteam is een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van afasiediagnostiek- en behandeling. Het team bestaat doorgaans uit een logopedist, klinisch linguÔst, neuropsycholoog en revalidatiearts en heeft een regionale consultfunctie op het gebied van interdisciplinaire diagnostiek bij afasiepatiŽnten. Elk lid verricht zijn eigen diagnostiek. De meerwaarde van een afasieteam is niet alleen gelegen in de specialisaties van de afzonderlijke leden, maar vooral in het overleg en de integratie van de bevindingen van de afzonderlijke disciplines bij het opstellen (en evalueren) van een behandelplan.

CliŽnten van afasieteams zijn te onderscheiden in 2 groepen: een interne groep, afkomstig uit de instelling waaraan het afasieteam verbonden is en een externe groep, doorverwezen naar het afasieteam door logopedisten uit de eerste lijn, verpleeghuizen of de huisarts. Deze groepen verschillen veel van elkaar qua traject dat zij bij het afasieteam doorlopen.
De 1e groep krijgt vaak een begeleiding/sturing door het afasieteam tijdens het hele revalidatieproces. Hoewel die zorg de patiŽnt zeer ten goede komt, is die voor hem/haar nauwelijks zichtbaar, omdat hij/zij behandeld wordt door zijn/haar reguliere logopedist en niet of nauwelijks contactmomenten heeft met de leden van het afasieteam. Voor het meten van kwaliteit van deze hulpverlening zal de AVN daarom ook de primaire behandelaars van de afasiepatiŽnt bevragen. De 2e groep bestaat uit cliŽnten, die persoonlijk door het team worden gezien voor een korte interventie (2 of 3 diagnostische sessies en een afsluitend gesprek waarin resultaten en adviezen worden toegelicht). Deze zorg is wel zeer zichtbaar voor patiŽnt.

De taken van de afasieteams kunnen in de brede zin als volgt worden samengevat 1 :

1) patiŽntgebonden onderzoek
  • diagnosticeren van de afasie en de bijkomende stoornissen
  • verrichten van aanvullend onderzoek bij specifieke vraagstelling
  • adviseren over behandeling
  • evalueren van de taal- en spraakbehandeling na een bepaalde periode, zodat de therapie, indien geÔndiceerd, bijgesteld of afgebouwd kan worden
2) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
  • bevorderen van kennis over afasie en afasiebehandeling
  • ontwikkelen van diagnostische middelen en therapieprogramma`s en effectevaluatie van behandelingen
  • publiceren van ontwikkeld materiaal en de resultaten van effectevaluatie

In de interdisciplinaire afasieteams in Nederland worden dus geen individuele behandelingen gegeven. De aandacht is primair gericht op diagnostiek en advisering voor de primaire behandelaar en in wisselende mate op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en productontwikkeling.
Een afasieteam slaat een brug tussen wetenschap en dagelijkse praktijk.
Een afasieteam bevindt zich altijd binnen de bestaande structuren in de Nederlandse gezondheidszorg.

1 Stichting Afasie Nederland, 2000, nota `Afasieteams: Noodzaak of luxe?`