Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanApps
---
De Werkgroep - De Werkgroep tippen - Bruikbare apps - Nieuws - Links - Reviews

Bruikbare apps

Gespreksboek App helpt mensen met afasie communiceren

Wie als gevolg van een beroerte of ander hersenletsel afasie krijgt, heeft van het ene op het andere moment moeite met spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Het Gespreksboek is een beproefd hulpmiddel om mensen met afasie te helpen zich te uiten. Om het gebruik van dit hulpmiddel nog gemakkelijker te maken is de Gespreksboek App ontwikkeld door de Afasie Vereniging Nederland. De app is woensdag 18 december 2013 gelanceerd.

De Gespreksboek App biedt mensen met afasie de mogelijkheid om op een eigentijdse manier te communiceren. Met meer dan 3000 woorden en zinsdelen die handig gerubriceerd zijn, en een werkblad waarop woorden gecombineerd kunnen worden, is dit het ideale hulpmiddel voor het voeren van een gesprek. Alle tekst in de app kan worden voorgelezen en berichten kunnen worden geknipt en geplakt, bijvoorbeeld vanuit de app naar een e-mailbericht. Er zijn een beperkte gratis versie en een volledig te personaliseren betaalde versie beschikbaar. De Gespreksboek App is een digitale vertaling van het veelgebruikte Gespreksboek.

Nieuwe kansen
Monique Lindhout, directeur van de Afasie Vereniging Nederland, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app. "Door de ontwikkeling van deze app kunnen mensen met afasie nu nog functioneler gebruik maken van het Gespreksboek. Steeds meer mensen hebben een smartphone of tablet. Dit biedt nieuwe kansen om weer mee te doen en mee te praten, ook als je afasie hebt."

Samenwerking
De ontwikkeling van de Gespreksboek App is mogelijk gemaakt dankzij een financiŽle bijdrage van het Fonds Nuts Ohra. De inzet en actieve medewerking van ervaringsdeskundigen en het team van het Afasiecentrum Rotterdam was onbetaalbaar.

Ontwikkeling en beschikbaarheid
De Gespreksboek App is ontwikkeld door een team van inhoudelijke en technische experts, bestaande uit prof. Wessel Kraaij (TNO, Radboud Universiteit) , prof. Peter Desain (Radboud Universiteit), dr. Marina Ruiter (Sint Maartenskliniek), drs. Mia Verschaeve (Afasiecentrum Rotterdam, auteur `Het Gespreksboek`), Monique Lindhout (Afasie Vereniging Nederland) en Han Donkers en Ester van de Wiel (ervaringsdeskundige en partner). De technische realisatie van de app was in handen van Jop van Heesch (GameTogether). De iconen werden ontwikkeld door Koehorst in `t Veld grafisch ontwerpers.
De app is in eerste instantie ontwikkeld voor de iPad, iPhone en iPod Touch en verkrijgbaar in de App Store.

Vergoeding door de zorgverzekeraar
Communicatiehulpmiddelen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar (vanuit het basispakket). De Gespreksboek App valt, evenals het papieren Gespreksboek, onder de zogenaamde `spraak vervangende hulpmiddelen`.
Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) zegt hierover op haar website: `Verzekerden met ernstige taal-/spraakstoornissen die nauwelijks tot niet meer kunnen spreken kunnen aanspraak maken op hulpmiddelen ter compensatie van deze beperking.
Onder deze categorie hulpmiddelen vallen onder meer letter- of symbolensets en -borden, draagbare communicatieapparatuur (zowel voor tekst- als plaatjessystemen) en apparatuur voor synthetische spraak. Het kan hierbij echter ook gaan om softwaretoepassing voor een computer of ander systeem. Een computer zelf komt niet voor vergoeding in aanmerking`.
In het geval van de Gespreksboek App dient u dus zelf een iPad aan te schaffen. De betaalde versie van de App kan door de zorgverzekeraar worden vergoed. Het is verstandig vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de procedure.
Meld uw zorgverzekeraar dat het gaat om een spraak vervangend hulpmiddel, dat aan uw persoonlijke situatie en behoeften wordt aangepast.


Op de foto de leden van het team, dat de app ontwikkelde: v.l.n.r. prof. Wessel Kraaij (TNO, Radboud Universiteit), Han Donkers (ervaringsdeskundige), Monique Lindhout (Afasie Vereniging Nederland), drs. Mia Verschaeve (Afasiecentrum Rotterdam, auteur `Het Gespreksboek`) en Jop van Heesch (GameTogether). Op de foto ontbreken: prof. Peter Desain (Radboud Universiteit), dr. Marina Ruiter (Sint Maartenskliniek) en Ester van de Wiel (partner Han Donkers).