Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Afasiecentra

De eerste tijd na het hersenletsel staat alles in het teken van beter worden. Met therapie probeert men stoornissen te verminderen of op te heffen. Na enkele maanden therapie wordt de stoornisgerichte behandeling afgerond. Mensen krijgen de boodschap dat het `optimale resultaat` bereikt is.

Na het ontstaan van afasie kan het moeilijk zijn om weer je plaats te vinden binnen de maatschappij. Het `oude` leven weer oppakken lukt niet meer. Terugkeer in het arbeidsproces is moeilijk of  zelf onmogelijk. Vroegere hobby`s zijn weggevallen vanwege de handicap. Contacten met oud-collega`s, kennissen en soms zelfs met vrienden en familie verwateren. Het wordt nooit meer zoals het vroeger was, de stoornissen zullen niet meer verdwijnen. Toch zijn er strategien te leren om activiteiten op een andere wijze uit te voeren. Men kan dus leren om beter met de stoornissen om te gaan. Een Afasiecentrum slaat een brug tussen therapie en het dagelijks leven.

Het Afasiecentrum helpt
Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Iemand leert beter omgaan met de stoornissen, beperkingen, of handicap.

Ieder individu formuleert zijn eigen leerdoelen. Samen met anderen werkt hij aan zijn doelen. Hij kan zich optrekken aan lotgenoten om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en benutten. Door speciale oefenprogramma`s, gespreksgroepen, contact met lotgenoten en vrijwilligers krijgen ze ondersteuning bij het behalen van hun doelen. De groep stimuleert mensen zelfstandiger te functioneren.

Aanbod
In het Afasiecentrum kunnen mensen terecht voor:
- gespecialiseerde zorg
- expertise op het gebied van afasie
- steunpunt voor mantelzorgers en zorgverleners
- vrijwilligerswerk
- lotgenotencontact
- mogelijkheden voor poliklinische afasietherapie

Afasiecentra in Nederland
Nederland kent inmiddels vijf afasiecentra die n of meerdere dagen per week zijn geopend. Als u wilt weten of er bij u in de buurt een Afasiecentrum is of een Afasiecentrum wordt opgericht, kijkt u dan op www.afasiecentrum.nl