Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die vanwege een persoonlijke band langere tijd onbetaald zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dat kan een ouder zijn, een partner, een kind, andere familie of een vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen zorgverleners of hulpverleners, maar verrichten soms wel dezelfde taken. Uit liefde of betrokkenheid, maar ook omdat de betaalde zorg soms gewoon niet voldoende is.

Altijd stand-by
Het ingewikkelde van mantelzorgen is dat het niet is af te bakenen. Er zijn geen vaste uren, geen begin- of eindtijden, een mantelzorger doet wat hij of zij nodig vindt. En kan niet zomaar ineens ophouden met voor iemand zorgen. Zo kan mantelzorg in sommige gevallen een 24-uursbaan worden; de mantelzorger is altijd stand-by. Zijn of haar telefoon blijft aan, en eigen afspraken wijken al snel. Als mantelzorger voor iemand met hersenletsel moet je bovendien vaak ook nog wennen aan karakter- of gedragsveranderingen.

Steun
Mantelzorger zijn is dus soms zwaar. Als partner, familielid of vriend moet je verwerken dat degene die je helpt bepaalde dingen niet meer zelfstandig kan, en dat je eigen leven veranderd is. Als verzorger moet je gewoon dr. Ook is het ingewikkeld om ineens meerdere rollen te vervullen - om bijvoorbeeld zowel iemands vrouw te zijn als degene die hem helpt bij het aankleden. De eigen emoties schieten er al snel bij in. Bovendien hebben veel mantelzorgers ook nog een baan, en maken ze vaak kosten die ze nergens kunnen declareren. Een mantelzorger kan dus wel wat steun gebruiken. Gelukkig zijn er organisaties die steun bieden, zoals Mezzo (de landelijke vereniging van mantelzorgers) en "handeninhuis" (organisatie voor vervangende mantelzorg).