Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging:

Als iemand naast afasie geen andere nadelige gevolgen ondervindt van de beroerte, dan heeft hij ook geen hulp nodig bij handelingen als wassen, kleden, eten en naar het toilet gaan. Hij is dan zelfstandig in de Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL). Als hij aan een zijde van het lichaam verlamd is of als hij moeite heeft met het in de goede volgorde uitvoeren van bepaalde handelingen, is er bij bepaalde handelingen hulp nodig. Vaak kan die hulp geboden worden door familieleden en vrienden. Maar deze mensen kunnen niet altijd en bij alle activiteiten van dienst zijn. Hieronder vindt u informatie over hulp die iemand thuis kan krijgen bij verpleging en lichaamsverzorging. Als de hulp thuis niet toereikend is, kan dagopvang, dagbehandeling of opname in een verpleeghuis uitkomst bieden.

Thuis
Als tijdens de opname in het ziekenhuis blijkt dat ook thuis verpleegkundige hulp nodig is, dan wordt dat doorgegeven aan de kruisorganisatie (het kruiswerk) in uw woonplaats. U kunt ook zelf een beroep doen op een kruisorganisatie. Deze zijn dag en nacht bereikbaar. Bij de kruisorganisatie werken wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Zij kunnen helpen bij het opstaan, wassen en aankleden.

Naast hulp bij de verpleging en de verzorging van het lichaam, is het belangrijk dat wordt geleerd deze activiteiten weer zelfstandig uit te voeren. De wijkverpleegkundige kan hierin trainen. Ook op de afdeling Revalidatie van een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum kan men een ADL-training krijgen als onderdeel van een revalidatiedagbehandeling. Door middel van zowel ergotherapie, fysiotherapie en logopedie probeert men patiŽnten zo zelfstandig mogelijk te laten worden in de activiteiten van het dagelijkse leven. Bespreek de mogelijkheid van een ADL-training met de huisarts of speciailist. Deze kan verwijzen naar een revalidatie-arts.

Zowel de wijkverpleegkundige als de hulpverleners die deel uitmaken van het revalidatieteam adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen in de woning. Ook kunnen zij helpen met het aanvragen van bepaalde voorzieningen.
Bij de kruisorganisatie kunt u terecht voor het lenen of huren van verpleegartikelen en hulpmiddelen die nodig zijn bij het wassen, aankleden, naar het toilet gaan, zitten, lopen, enzovoort. Dit kan meestal voor een periode van maximaal 3 maanden. Soms moet u een borgsom betalen. Op het moment dat u de geleende of gehuurde spullen weer inlevert, krijgt u dit bedrag terug. Om gebruik te maken van de voorzieningen van de kruisorganisatie heeft u geen verwijsbrief nodig.

De hulp die uw partner van de kruisorganisatie krijgt, wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er moet dan wel een eigen bijdrage betaald worden in de vorm van een jaarlijkse contributie. Hierdoor wordt u lid van de kruisorganisatie. Als u geen lid bent, maar wel een beroep doet op de hulp van de kruisorganisatie, dan moet u een eigen bijdrage betalen. Die bijdrage is een stuk hoger dan de contributieprijs. Als u pas lid wordt op het moment dat u ook direct gebruik wilt gaan maken van de hulp van de kruisorganisatie, dan moet u eenmalig een extra bedrag betalen.

In een verpleeghuis
In sommige verpleeghuizen bestaat de mogelijkheid tot dagopvang. Dagopvang is gewenst als er meer hulp nodig is bij de dagelijkse verzorging dan door familie, buren, de wijkverpleging of de gezinszorg kan worden gegeven. Dankzij dagopvang kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen.

Ook kan men in sommige verpleeghuizen terecht voor dagbehandeling. Naast verpleging en verzorging probeert men mensen door middel van logopedie, fysiotherapie en ergotherapie weer zelfstandig genoeg te laten worden om thuis te kunnen blijven wonen of om naar een bejaardentehuis te kunnen gaan.

Als dagopvang of dagbehandeling geen oplossing biedt, kan opname in een verpleeghuis worden overwogen. Het hangt van de aard en de ernst van de handicap af of iemand in aanmerking komt voor zo`n opname. Er is een indicatie voor tenminste twee vormen van behandeling nodig. Nadat de huisarts, specialist of een andere hulpverlener iemand heeft aangemeld bij een verpleeghuis, zal een indicatiecommissie een beslissing nemen over zijn opname. Als de wachttijd voor een opname lang is, bestaat de mogelijkheid om intensievere thuiszorg te krijgen.

De kosten van een verblijf in een verpleeghuis worden vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Men is als bewoner ook een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is niet voor iedereen gelijk. Ze is afhankelijk van de gezinsomstandigheden en het inkomen.