Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Revalidatie

Iemand met afasie heeft vaak problemen op allerlei gebied. Dan kan behandeling op een afdeling revalidatie van een ziekenhuis of revalidatiecentrum nuttig zijn. Daar bestaat namelijk de mogelijkheid van intensieve therapie. De diverse hulpverleners werken er altijd in teamverband. Hierdoor wordt de hulp goed op elkaar afgestemd en zijn er combinaties van verschillende therapien mogelijk.

Niet voor iedereen met afasie is uitgebreidere revalidatiebehandeling noodzakelijk. Er wordt eerst een indicatie gesteld door de revalidatiearts.

Als blijkt dat behandeling op een revalidatie-afdeling het beste is, kan gekozen worden voor een opname in een revalidatiecentrum of voor dagbehandeling. De mogelijkheden voor revalidatiebehandeling kunnen besproken worden met de huisarts of specialist. Zij kunnen verwijzen naar een revalidatiearts.