Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Hulp bij huishoudelijke activiteiten

Als iemand naast afasie ook andere problemen in zijn functioneren ondervindt, heeft hij waarschijnlijk ook moeite met huishoudelijk activiteiten. Het is zelfs mogelijk dat hij niets meer in de huishouding kan doen. En als zijn huisgenoten of andere mensen in zijn omgeving deze zorg voor de huishouding niet kunnen overnemen, dan kan een beroep op de stichting gezinszorg gedaan worden. De hulp die de gezinszorg kan bieden, bestaat onder meer uit het op orde houden van het huishouden, het doen van de was en boodschappen en koken. Ook persoonlijke verzorging, zoals helpen bij opstaan, wassen en aankleden, hoort erbij. Om een beroep te kunnen doen op de gezinszorg, is geen verwijzing nodig van de huisarts of de specialist.

Waarvoor en hoeveel hulp wordt verkregen is afhankelijk van wat iemand nog zelf kan en wat de gezinsleden of huisgenoten kunnen doen. Iemand van de gezinszorg komt dan thuis kijken. Daarna wordt besloten hoeveel zorg wordt geboden. Met andere woorden er wordt altijd eerst een indicatie gesteld.

Voor het gebruik van gezinszorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van het inkomen. Wie meer verdient, moet ook meer bijdragen.

Soms kan de gezinszorg de gevraagde hulp niet zelf bieden. Dit komt door personeelsgebrek of doordat de gevraagde hulp buiten de normale uren valt. Als de gezinshulp zelf geen hulp kan bieden, dan kunt u eventueel via de gezinszorg een alfahulp in dienst te nemen. Alfahulp is bedoeld als er alleen hulp nodig is bij huishoudelijk taken. Een alfahulp mag in tegenstelling tot een gezinsverzorgende maar 2 dagen per week werken met een maximum van 12 uur per week. De gezinszorg stelt hiervoor de financiŽle middelen ter beschikking. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Naast hulp in de huishouding kan het ook belangrijk zijn dat iemand een aantal huishoudelijke activiteiten opnieuw leert. Hiervoor kan men een beroep doen op de ergotherapie. Ergotherapeuten werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Enkelen hebben een eigen praktijk. De ergotherapeut geeft training in huishoudelijke taken als koffie en thee zetten, de tafel dekken en afwassen. Er wordt geprobeerd om mensen zo zelfstandig mogelijk de hele huishouding te laten doen. Men kan de mogelijkheden voor een dergelijke training bespreken met de huisarts of specialist.