Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Hulp bij psychosociale problemen

Afasie betekent een stoornis in het uiten en begrijpen van mondelinge en schriftelijk taal. Mensen kunnen met behulp van taal uiting geven aan wensen en gevoelens, en die van anderen begrijpen. Wanneer er sprake is van een afasie kan dit vaak nog maar ten dele worden overgedragen of begrepen. Ook het maken van gebaren om onze taal te ondersteunen is bij iemand met afasie vaak gestoord. Het feit dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil of niet goed begrijpt wat er om hem heen gebeurt, heeft veel invloed op contacten met familieleden en vrienden. Door de afasie kan hij zich onbegrepen, machteloos, angstig, prikkelbaar en agressief voelen. Maar hij kan deze gevoelens helaas niet of onvoldoende onder woorden brengen.

Familieleden en vrienden geven vaak aan dat ze de persoon met afasie veranderd vinden. Zo kan het zijn dat uw partner moet lachen en huilen en hier dan moeilijk mee kan ophouden. Ook kan het gebeuren dat hij vloekt, terwijl hij dat vroeger nooit deed.

Afasie en alle andere problemen na een beroerte kunnen het leven van alle direct betrokkenen danig verstoren. De relatie die men met elkaar had wordt vaak anders. Het duurt soms lang voordat de persoon met afasie en de mensen in zijn omgeving weten hoe ze het beste met elkaar verder kunnen leven.

Communicatie is zowel voor degene die afasie heeft als voor de gesprekspartner een moeilijke opgave. Daarbij kan het iemand opstandig, wanhopig of depressief maken om afhankelijk te zijn van anderen.

De partner kan zich schuldig voelen over gevoelens van onmacht en over ergernis aan het veranderde gedrag. Aan de problemen van partners en andere familieleden wordt vaak niet zoveel aandacht besteed. Hierdoor kan men zich onbegrepen en alleen gelaten voelen. Het is fijn als men een goede vriend, vriendin of buur heeft, met wie men de problemen die men ervaart kan bespreken. Als de problemen echter te groot worden, is het verstandig om professionele hulp in te roepen. Naast veranderingen in de persoonlijke relatie met elkaar is er ook vaak sprake van een nieuwe rolverdeling. Als partner krijgt men vaak extra taken en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in het huishouden of bij de verzorging van de partner met afasie. Het is zeker niet overbodig als u regelmatig wat extra ondersteuning krijgt van familie, vrienden of hulpverleners.

Als de relatie met de partner is veranderd, kan dit ook op seksueel gebied tot problemen leiden. Dit komt doordat praten over intieme gevoelens niet meer goed gaat. Naast verlammingen, kunnen ook sommige medicijnen het seksuele contact verstoren. Negatieve gevoelens kunnen het plezier in het vrijen bederven.

Het is niet mogelijk hier te vertellen wat men aan relatieproblemen kan doen. Een algemeen advies is: wacht niet te lang met praten en vragen, ook al is het vaak heel moeilijk. Men kan de problemen altijd voorleggen aan de huisarts of een andere hulpverlener met wie men goed overweg kan. Samen kan men bekijken wat de beste oplossing is. Hij kan ook verwijzen naar een maatschappelijk werkende of psycholoog. Deze mensen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met relatieproblemen. Men kan ook direct contact opnemen met een bureau voor maatschappelijk werk in de buurt. Bij het Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg het RIAGG genoemd, kan men terecht met relatieproblemen. Adressen staan in het telefoonboek.