Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen

Als men naast de afasie ook andere problemen in zijn functioneren ondervindt, kan er een behoefte bestaan aan hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen komen van pas bij alledaagse handelingen. Ook kan uw woning worden aangepast.

Hulpmiddelen bij lopen, eten, wassen, aan- en uitkleden
Er zijn te veel hulpmiddelen om ze hier allemaal te noemen. Enkele veel gebruikte middelen bij het voortbewegen zijn: een beenbeugel, een stok, krukken, een looprekje en een rolstoel. Om de handelingen bij het eten gemakkelijker te maken bestaan er speciale borden, broodplankjes, bekers en bestek voor mensen met een halfzijdige verlamming.

Een hulpmiddel bij het wassen is bijvoorbeeld een verlengde badborstel. Voor mannen kan het gebruik van een elektrisch scheerapparaat handig zijn. Deze is immers met één hand te bedienen.

Hulpmiddelen bij het aan- en uitkleden bestaan hoofdzakelijk uit aangepaste kledingstukken. Zo kunnen knoopjes en haakjes vervangen worden door drukknopen, klittenband of een rits. Sluitingen zijn het handigst als ze aan de voorkant zitten.

Voor het aantrekken van schoenen bestaat een lange schoenlepel met een veer. Het is ook mogelijk om de schoenveters zo te rijgen, dat ze met één hand kunnen worden geknoopt.

Niet alle hulpmiddelen zijn voor iedereen geschikt. Meer informatie kan men krijgen van de specialist, huisarts, revalidatie-arts, ergotherapeut, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werkende. Zij kunnen samen met de afasiepatiënt de meest geschikte hulpmiddelen proberen en vervolgens een keuze maken. Ook kunnen zij helpen bij het aanvragen van de hulpmiddelen

Aanpassingen in de woning
Naast diverse hulpmiddelen kunnen ook aanpassingen in de woning een uitkomst bieden. Zo kunnen aanpassingen in de toiletruimte, zoals een verhoogd toilet, steunen, beugels en een andere ophanging van het toiletpapier, ertoe bijdragen dat men weer zelfstandig naar het toilet kan gaan. Ook een aanpassing van de badkamer kan noodzakelijk zijn. Het bad kan beveiligd worden tegen uitglijden door middel van antislip tegels, steunen of beugels. Het is vaak beter om het bad te vervangen door een doucheruimte met een douchezit aan de muur. Als men zich het beste zittend kan wassen, dan kan de hoogte van de wastafel en de spiegel worden aangepast. Een thermostaatkraan kan verbranding van ongevoelige lichaamsdelen voorkomen.

Ook als men in een rolstoel zit is het misschien nog mogelijk om in de keuken te werken. Het aanrecht moet dan aangepast worden. Een andere aanpassing in de woning is het wegnemen van de drempels en het plaatsen van bredere deuren (schuifdeuren). Hierdoor kan men zich beter verplaatsen met de rolstoel.

De manier waarop een woning moet worden aangepast verschilt van geval tot geval. Het zou dan ook te ver voeren om hier alle mogelijke aanpassingen te noemen. Er zijn bij de gemeente bovendien allerlei regels waaraan u zich moet houden bij het aanvragen van aanpassingen in de woning. Deze zijn afhankelijk van de soort voorziening en van de kosten die daaraan verbonden zijn. Men kan een aanvraag daarom het beste doen in overleg met de huisarts, de specialist, de revalidatiearts, de wijkverpleegkundige, de ergotherapeut of de maatschappelijk werkende. Afhankelijk van de kosten van de aanpassing zal de procedure korter of langer duren.

Voorzieningen en hulpmiddelen voor mensen met een beperking, zoals een rolstoel of aanpassing van de woning vielen tot 1 januari 2007 onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Vanaf 1 januari 2007 vallen deze voorzieningen onder de WMO. Ook na de invoering van de WMO moet u bij de gemeente zijn voor vragen over vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en rolstoelen. Uw gemeente informeert u over de eventuele veranderingen die de overgang van de WVG naar de WMO met zich meebrengt. Net als in de WVG, bepaalt elke gemeente straks welke WMO-voorzieningen de gemeente aan haar inwoners biedt. Dat betekent dat er verschillen zijn tussen gemeenten. Die verschillen zijn er altijd geweest. Nieuw is dat u kunt kiezen om individuele voorzieningen of hulpmiddelen zelf aan te schaffen met een persoonsgebonden budget. Een persoonsgebonden budget is een bedrag dat u vrij kunt besteden aan ondersteuning. U mag zelf weten hoe u het uitgeeft. Dat kan handig zijn, als u bijvoorbeeld speciale wensen hebt. Het persoonsgebonden budget geldt alleen voor individuele voorzieningen. Een individuele voorziening is een voorziening die aan u persoonlijk wordt verleend.Laat nooit werkzaamheden verrichten voordat u de officiële goedkeuring hebt. U heeft dan namelijk geen enkel recht op vergoeding.

Het is niet altijd mogelijk de woning aan te laten passen. Als de woning er volgens de gemeente niet geschikt voor is, moet er naar een andere woning gezocht worden.

Ook voor de verhuizing naar een geschiktere woning bestaat een aanvraagprocedure. Raadpleeg daarom altijd eerst een van de zojuist genoemde hulpverleners.

Een aanvraag in de verhuiskosten moet men tijdig bij de gemeente indienen. Het recht op een bijdrage vervalt als men verhuist vóórdat de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.

Vergoeding van voorzieningen
Naast voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen zijn er nog andere veel voorkomende voorzieningen voor mensen met een handicap. Hieronder wordt kort weergegeven welke instantie een bepaalde voorziening verstrekt en bij wie u een aanvraag kunt indienen.
  • Voorzieningen voor wonen, vervoer en rolstoelen. Deze voorzieningen worden door de gemeente verstrektop grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). U kunt uw aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont.
  • Voorzieningen voor werk en scholing, zoals vergoedingen voor woon-werkverkeer of aanpassingen van de werkplek. Deze voorzieningen worden door de bedrijfsvereniging verstrekt waartoe het bedrijf of de instelling waar u voorheen werkte behoort. Dit gebeurt op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet (AAW).
  • Zorgvoorzieningen dat wil zeggen vormen van hulp en hulpmiddelen voor zieken en gehandicapten, bijvoorbeeld aangepaste stoelen, tafels en bedden, communicatiemiddelen en loophulpmiddelen. Deze voorzieningen worden door de zorgverzekeraar verstrekt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt uw aanvraag indienen bij het uw ziekenfondsverzekeraar.
De Bijzondere Bijstands Wet (ABW) vergoedt noodzakelijke kosten die niet via de al genoemde wetten vergoed kunnen worden. U kunt uw aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont. Voor nadere informatie of met vragen over genoemde voorzieningen, die niet door de gemeente kunnen worden beantwoord, kunt u terecht bij het landelijk meldpunt WVG. Dit is ondergebracht bij de Gehandicaptenraad. Er kunnen ook knelpunten bij de uitvoering van de WVG worden gemeld.