Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid

Het hebben van afasie en andere beperkingen in het functioneren heeft een financiŰle zijde. Er is in ons land een uitgebreid stelsel van sociale wetten. Door de vele wijzigingen in dit stelsel is het voor veel mensen erg moeilijk om de juiste weg hierin te vinden.
In het stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, mensen in de Bijstand etc.

Voor de meest actuele informatie kunt u het beste contact opnemen met het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen). Het UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Het UWV zal in de eerste plaats kijken of iemand kan blijven werken of weer aan het werk kan. Als dit niet mogelijk is handelt het UWV ook de uitkering af.

Contactgegevens
www.uwv.nl
Bent u werknemer of een zelfstandige zonder personeel? Bel dan UWV Telefoon Werknemers, 0900 - 92 94 (lokaal tarief, Ún eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon).
Bent u werkgever? Bel dan UWV Telefoon Werkgevers, 0900 - 92 95 (lokaal tarief Ún eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon).