Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Inleiding

Veel mensen met afasie zijn enige tijd opgenomen geweest in een ziekenhuis. Die opname volgde meestal na het ontstaan van het hersenletsel. Na ontslag uit het ziekenhuis hebben veel mensen met afasie nog verdere behandeling nodig. Soms gaat men daarvoor naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis. In andere gevallen kan men direct naar huis en is dagbehandeling of thuishulp gewenst. Het is niet altijd duidelijk bij wie men terecht kan voor hulp.
Op deze website informeren wij u over in welke gevallen welke hulp van toepassing is, bij wie u terecht kunt en hoe dat in zijn werk gaat.