Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanHulpverlening
---
Inleiding - Behandeling van Afasie - Afasiecentra - Behandeling van de verlamde zijde van het lichaam - Hulp bij verpleging en lichaamsverzorging: - Revalidatie - Hulp bij huishoudelijke activiteiten - Hulp bij psychosociale problemen - Voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen en aanpassingen - Wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid - Mantelzorg

Behandeling van Afasie

De behandeling van afasie wordt in Nederland bijna altijd gegeven door logopedisten. Logopedisten kunnen werkzaam zijn in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Sommige logopedisten hebben een vrijgevestigde praktijk. In principe komt iedereen met afasie in aanmerking voor logopedie. De duur van de behandeling hangt o.a. samen met het herstel van de afasie.

Wanneer iemand met afasie in een instelling of in dagbehandeling is, zal hij meestal automatisch worden onderzocht en behandeld door de logopedist die werkzaam is in de betrokken instelling. Woont iemand met afasie thuis, dan kan hij verwezen worden naar een logopedist in de buurt. Daarvoor is wel een verwijsbrief van de huisarts of van de specialist uit het ziekenhuis nodig. Deze verwijsbrief is ook nodig om van de ziektekostenverzekeraar de behandeling vergoed te krijgen.

Over het algemeen zal de logopedist beginnen met het doen van een taalonderzoek. Hierbij wordt gekeken welke taalmodaliteiten (spreken, begrijpen, lezen en schrijven) gestoord zijn en wat er nog wel goed functioneert. Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt de logopedist een logopedische diagnose op en een behandelingsplan.
Het is gebruikelijk dat de logopedist de resultaten van het onderzoek en het voorgestelde behandelingsplan met de patiŽnt en zijn partner bespreekt. Daarnaast geeft hij adviezen om de communicatie tussen de afaticus en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
De behandeling wordt stap voor stap opgebouwd. Er wordt geprobeerd telkens weer een `stukje taal` terug te krijgen. Helaas herstelt een afasie haast nooit helemaal.

Meer informatie over de behandeling van afasie door de logopedist vindt u in de brochure `Logopedische behandeling van afasie`, die verkrijgbaar is bij de Afasie Vereniging Nederland.