Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanKind van
---
Contactpersonen - Hoezo `Kind van` - Verslag Kinderweekend 2007 - Verslag Kinderweekend 2008

Contactpersonen

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op : info@hersenletsel.nl.

DVD ‘Je zal dat kind maar wezen’ nu te zien op You Tube!

Het Afasiecentrum Rotterdam heeft eind vorig jaar en begin dit jaar gewerkt aan een project rond jonge mantelzorgers (kind van).
Acht jongeren tussen de 14 en 22 jaar werkten mee aan een DVD die gepresenteerd is op het congres van de patiëntenverenigingen: ‘Het Venijn zit in de staart II’ op 26 maart 2009.
Om de film gemakkelijk toegankelijk te maken voor jongeren is er voor gekozen om de film op You Tube te zetten.
Vanwege de lengte is de film is in twee delen gesplitst.NIEUW: Kinderboek over een papa die, ten gevolge van een herseninfarct, o.a. afasie krijgt.
Onze papa kreeg een ongeluk in zijn hoofd. Een kinderboek over de gevolgen van een herseninfarct.

Het boekje `Onze pappa kreeg een ongeluk in zijn hoofd` vertelt wat een gezin overkomt wanneer een ouder op jonge leeftijd plotseling een beroerte krijgt. Jasper heeft het meegemaakt. Zijn vader kreeg een ernstig herseninfarct toen Jasper vijf jaar was en zijn zusjes vier en twee. Een ingrijpende periode van ziekenhuisopnames en klinische opname in een revalidatiecentrum volgde. Eén ding was duidelijk: de oude pap was er niet meer en zou ook niet terugkomen. De nieuwe pap was anders. Twee jaar na het herseninfarct lijkt het stof dat het infarct heeft doen opwaaien enigszins neer te dalen en wordt een beetje duidelijk hoe het nieuwe gezinsleven met de nieuwe pap er uit gaat zien.

Jaspers moeder Wieke schreef met Jasper het verhaal op, Jasper maakte de tekeningen erbij. Het resultaat is een voorlichtingsboekje en een handreiking naar andere gezinnen in een soortgelijke situatie. Geen één situatie is hetzelfde, hersenletsel is bij iedereen anders. Maar het boekje kan in verschillende situaties aanknopingspunten bieden. Een beroerte krijg je niet alleen, het treft ook de naasten van een patiënt en veroorzaakt hoe dan ook een breuk in de levenslijn.
Het boekje is te bestellen bij de boekwinkel en bij bol.com.
Wieke van Dun. ISBN: 978 90 8560 590 4