Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanKind van
---
Contactpersonen - Hoezo `Kind van` - Verslag Kinderweekend 2007 - Verslag Kinderweekend 2008

Hoezo `Kind van`

EN WAT IS EIGENLIJK EEN "KINDERWERKGROEP"?
Al sinds 1999 bestaat er binnen de Afasie Vereniging Nederland (AVN) en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder een ‘kinderwerkgroep’. Dat is een groep vrijwilligers die activiteiten organiseert voor ‘kinderen van’.

Je bent een ‘kind van’ als één van je ouders getroffen is door een CVA en/of als hij/zij afasie heeft. De leeftijd van de ‘kinderen van’ kan zeer uiteenlopend zijn, omdat niet alleen oudere mensen met al volwassen kinderen getroffen kunnen worden door een CVA met of zonder afasie, maar ook jonge mensen die nog jonge kinderen hebben.

Voor ‘kinderen van’ is er nog maar weinig voorlichtingsmateriaal beschikbaar, maar er wordt hard aan gewerkt om informatie te verzamelen waar je als ‘kind van’ iets aan hebt. Voor hele jonge ‘kinderen van’ is er wel een geschikt boek, dat heet "Waarom heeft een krokodil een platte kop?". Dit boek is te koop bij de patiëntenvereniging Cerebraal voor € 3,50 (www.cerebraal.nl)

Sinds 2005 is de ‘kinderwerkgroep’ uitgebreid met deelnemers vanuit Cerebraal, dat is de derde patiëntenvereniging die iets doet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De leden van de ‘kinderwerkgroep’ zijn zelf NAH-patiënt of zelf ‘kind van’ of deskundig op het gebied van afasie. De werkgroep bestaat uit ongeveer 7 personen. Zij vertegenwoordigen dus de drie patiëntenverenigingen die nauw met elkaar verbonden zijn: Afasie Vereniging Nederland, Samen Verder en Cerebraal.

Voorbeelden van activiteiten die in het verleden al door de ‘kinderwerkgroep’ zijn georganiseerd:
- ontmoetingsdagen voor ‘kinderen van’ tussen 6 en 50 jaar die allen een ouder met afasie hebben
- ontmoetingsweekenden voor ‘kinderen van’ tussen 12 en 22 jaar van wie de ouders NAH hebben met of zonder afasie
- terugkomweekenden voor dezelfde groepen ‘kinderen van’
 -gezinsdag waar niet alleen de ‘kinderen van’ maar ook de getroffenen zelf en hun familie welkom zijn.

Veel van deze activiteiten vinden plaats in de Hartenark, een groot bungalowachtig gebouw met een prachtige bostuin, even buiten Bilthoven. Dit is een soort hotel, waar je (als het om een weekend gaat natuurlijk) met groepjes van maximaal 6 kinderen in een eigen vleugel slaapt en waar het eten, de bezigheden uit het programma en de ontspanning tussendoor en ’s avonds met z’n allen samen gebeurt.

WAT GEBEURT ER TIJDENS ZO’N KINDERWEEKEND?
Het programma van een weekend voor ‘kinderen van’ tussen 12 en 22 jaar bestaat uit een leuk kennismakingsspel, uitleg door medewerkers van de Hartenark over wat er in de hersenen gebeurt bij NAH en wat daarvan de gevolgen zijn, gesprekken over: hoe ga je zelf om met je ouder die door NAH zo veranderd is en hoe doen andere kinderen dat, en natuurlijk gezellige avonden waarop spelletjes gedaan worden zoals tafelvoetbal, tafeltennis, een boswandeling, dansen, muziek maken of luisteren en lekker kletsen! Je kunt je dus na alle inspanningen heerlijk uitleven. En daarna lekker slapen natuurlijk, want het omgaan met al die lotgenootjes kan behoorlijk vermoeiend zijn! Er zijn altijd voldoende volwassenen van de leiding dag en nacht aanwezig bij wie je kunt aankloppen als er iets bijzonders is.
Soms komen de deelnemers allemaal voor het eerst naar Bilthoven, soms zijn er kinderen bij die al eens eerder aan zo’n weekend hebben deelgenomen.

KAN IK OOK MEEDOEN?
Kijk maar eens bij de rubriek "Nieuws" op deze website wanneer er weer een ‘kinderweekend’ of gezinsdag gehouden wordt! Daar staat ook hoe je je kunt opgeven en wat het kost.
En als je zelf ‘kind van’ bent en één van je ouders heeft afasie, en als het je leuk lijkt om mee te werken aan de ‘kinderwerkgroep’ om deze activiteiten te helpen organiseren, laat het ons dan weten! Stuur een mailtje naar info@hersenletsel.nl of bel tussen 10.00 en 14.00 uur naar het telefoonnummer van de AVN: 026-3512512.

TOT ZIENS!