Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Afasiecentra

Afasie verandert je leven op ingrijpende wijze.
Vaak is de terugkeer in het arbeidsproces zeer moeilijk of zelfs onmogelijk. Ook vroegere hobby`s zijn vaak weggevallen vanwege de handicap. Contacten met oud-collega`s, kennissen en soms zelfs met vrienden en familie verwateren. Mensen met afasie en hun partners dreigen te vereenzamen. Het werken aan een zo goed mogelijk en zelfstandig leven en het contact met lotgenoten en vrijwilligers staan in het Afasiecentrum centraal.
 
Visie
Mensen ontdekken het beste hun eigen mogelijkheden als ze in contact komen met anderen die in dezelfde situatie verkeren.
Mensen die naar het Afasiecentrum komen willen zelfstandiger functioneren. Zij willen gespecialiseerde hulp om dit te bereiken.
De eigen mogelijkheden worden ontdenkt door ondervinding en/of het contact met anderen die in eenzelfde situatie verkeren. Onder deskundige begeleiding leert men op het Afasiecentrum van lotgenoten hoe de grenzen van kunnen en durven kunnen worden vergroot.
Het Afasiecentrum biedt een specifiek nazorgprogramma. Hierbij wordt rekening gehouden met de ernst van de afasie, de wijze van communiceren, het opleidingsniveau, de leeftijd en het sociale netwerk. De nazorg richt zich op activiteiten die de taal, communicatie en het deelnemen aan de samenleving stimuleren.
 
Oefening baart kunst
Tijdens de revalidatie hebben mensen met afasie geleerd op een aangepaste wijze te communiceren, omdat praten niet meer vanzelf gaat. In het Afasiecentrum zijn alle activiteiten toegespitst op het verbeteren, optimaliseren en onderhouden van spraak, taal, en communicatie. Er wordt heel veel in groepen gewerkt, omdat mensen het meeste kunnen leren van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Bij de intake tracht de afasietherapeut (coŲrdinator) de hulpvraag van de cliŽnt helder te krijgen en een doel te bepalen. Vervolgens zal de coŲrdinator bekijken in welk groepje de cliŽnt het beste past. De cliŽnt levert een actieve bijdrage aan het stellen van het doel en de inhoud van zijn training. Door een groot beroep te doen op de zelfwerkzaamheid en het vragen van hulp krijgen cliŽnten veel meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van anderen. Het deelnemen aan een communicatie-, lees- schrijf- of discussiegroep is een stimulans om in gesprek te blijven.
De groepen hebben als doel: het uitwisselen van ervaringen, praten met lotgenoten en oefenen van de taal. De groepen verschillen wat betreft het niveau van praten en begrijpen. Soms gebruikt men ondersteunende communicatiehulpmiddelen zoals tekenen, gebaren,   het gespreksboek en computerondersteuning zoals PCAD of scripttalker. In een andere groep wordt meer gepraat en gediscussieerd.
 
Gespreksgroepen
Voor partners, kinderen, familieleden en goede vrienden of belangstellenden die veel met afasie te maken hebben worden er in het afasiecentrum ook cursussen, gespreksgroepen en informatieavonden georganiseerd.
 
Computergroepen
Het afasiecentrum beschikt over een aantal computers. Het is mogelijk kennis te maken met verschillende oefenpakketten of een cursus omgaan met de computer te volgen.
 
Logopedie
In bijzondere gevallen is het mogelijk als extra service individuele afasietherapie aan te vragen. Hiervoor heeft men een verwijzing van de arts nodig. De behandelingen worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar van de cliŽnt.
 
Activiteiten
In het Afasiecentrum kunnen cliŽnten aan de computer oefenen, deelnemen aan groepsgesprekken, cursussen, spellen die de taal- en spreekvaardigheid vergroten, de kookgroep, knutselactiviteiten en speciaal georganiseerde excursies.
Mensen worden begeleid door vrijwilligers die een cursus `wat is afasie` gevolgd hebben en met het probleem afasie bekend zijn. Zij willen graag   luisteren,   gezelligheid   bieden, koffie, thee en een lunch aanbieden.

Op dit moment (september 2013) zijn er 20 afasiecentra in Nederland. De Afasie Vereniging Nederland wil in samenwerking met andere organisaties de oprichting van de regionale Afasiecentra in Nederland stimuleren. Wilt u weten of er bij u in de buurt een afasiecentrum is of wordt opgericht, kijkt u dan op  www.afasiecentrum.nl

Ter gelegenheid van het 1e lustrum van het AFASIECENTRUM ROTTERDAM e.o. heeft de Afasie Vereniging Nederland een boek uitgegeven over 5 jaar afasiecentrum. Al de cliŽnten van het Afasiecentrum hebben een persoonlijk en uniek verhaal. In het boek zijn hun teksten en verhalen letterlijk opgenomen. Wie niet of nauwelijks meer kan schrijven of praten, heeft met knipsels en het Gespreksboek zijn gedachten onder woorden gebracht. Zo hebben alle cliŽnten met hun eigen mogelijkheden hun steentje bijgedragen.

Afasiecentrum, woorden en daden. Mia Verschaeve en cliŽnten en betrokkenen bij het Afasiecentrum. ISBN 90-807713-1-7, 128 bladzijden, full color. Een uitgave van de Afasie Vereniging Nederland. Prijs: voor leden van de AVN Ä 15,00 voor niet-leden Ä 19,50.
Het boek is te bestellen via deze website.