Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Inleiding

Iemand met afasie wordt in het dagelijks leven waarschijnlijk gehinderd door de afasie en de bijkomende problemen.

In veel gevallen betekent dit dat het huidige werk niet meer kan worden uitgeoefend. Iemand raakt arbeidsongeschikt of zal ander (aangepast) werk moeten zoeken.

Als iemand van de ene op de andere dag op die manier zijn belangrijkste daginvulling kwijtraakt, betekent dit dat er plotseling veel vrije tijd ontstaat. Wellicht is het moeilijk om hiervoor een goede invulling te vinden.