Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Activiteitencentrum

Misschien ziet iemand die afasie heeft het verrichten van vrijwilligerswerk niet zitten. Het schept natuurlijk bepaalde verplichtingen. Misschien kunt u dat op dit moment nog niet aan. Toch heeft u veel vrije tijd waar u iets mee wil doen. Misschien zou u best samen met anderen regelmatig bezig willen zijn met allerlei dingen. Mogelijkheden hiervoor biedt een Activiteitencentrum (AC). Dit is een instelling waar mensen met een handicap een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Er kunnen allerlei dingen gedaan worden. We noemen een paar voorbeelden: creatief bezig zijn, sport- en spelvormen en cursussen volgen. Zo zijn er nog vele andere activiteiten. Alles gebeurt onder leiding van deskundige medewerkers. Zij zijn opgeleid om mensen met een handicap, dus ook mensen met afasie, te begeleiden bij allerlei activiteiten.

Activiteiten Centra zijn instellingen waar men niet alleen bezig is met diverse activiteiten. Er wordt ook samen koffie gedronken en er worden contacten gelegd met andere bezoekers

Informeer bij de huisarts of revalidatie-arts of neem rechtstreeks contact op met het dichtstbijzijnde Activiteitencentrum. De telefoonnummers zijn in het telefoonboek te vinden.

Houdt er overigens wel rekening mee dat er soms lange wachtlijsten bestaan bij de Activiteiten Centra.