Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Afasiesoos

Door het hele land zijn er sociŽteiten voor mensen met afasie. Zoín sociŽteit wordt in de volksmond "afasiesoos" of "afasie-praatgroep" genoemd. Mensen met afasie (en hun partners) komen hier regelmatig bij elkaar, meestal 2 x per maand. In het vervolg zullen we steeds over afasiesoos praten. De afasiesoos wordt in de regel begeleid door vrijwilligers. Zij zijn geoefend in het omgaan met mensen met afasie. Ook kan het belangrijk zijn om in zoín soos "lotgenoten" te ontmoeten. Men kan er ervaringen uitwisselen en allerlei activiteiten ondernemen. Voor de partner kunnen de contacten met partners van andere afasiepatiŽnten heel verhelderend zijn. Welke activiteiten er ontplooid worden, verschilt van soos tot soos. Er zijn "praatbijeenkomsten" maar ook complete activiteitenmiddagen.

Wat gebeurt er zoal?

Het programma-aanbod binnen afasiegroepen van de AVN is in het algemeen rond de volgende 4 speerpunten gecentreerd:

1.        Communicatie

2.        Lotgenotencontact

3.        Voorlichting en Informatie

4.        Overige activiteiten

Voorbeelden van wat er zoal in de afasiesoos gebeurt:

  • Praatbijeenkomsten
  • Spelbijeenkomsten (bingo/kaarten/kegelen)
  • Muziek maken/muziek luisteren
  • Tekenen/schilderen/knutselen/handwerken
  • Werken met de computer
  • Informatie door een deskundige over uiteenlopende onderwerpen
  • Oefenen met taal

De contactpersonen van de sozen kunnen u meer vertellen over de dagen waarop men bij elkaar komt, welke activiteiten men in die soos doet, hoeveel de contributie bedraagt en hoe het vervoervan en naar de soos is geregeld. Er zijn enkele afasiesozen, speciaal voor "jongere mensen" met afasie. Deze informatie kunt u opvragen bij de AVN.