Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Lezen

Lezen neemt in ons leven een belangrijke plaats in. Iedere dag wordt er van ons verwacht dat we van alles en nog wat lezen. Denk maar eens aan de krant, de prijskaartjes in de supermarkt, de straatnaambordjes en de ondertiteling van buitenlandse films op televisie. Kortom: door te lezen krijgen we een hoop informatie, die ons helpt bij heel gewone dagelijkse dingen.

Lezen kan ook een vrijetijdsbesteding zijn. Iemand leest omdat hij een boek mooi, spannend of informatief vindt. Wellicht heeft men, als gevolg van afasie, moeite met lezen. De openbare bibliotheken verschaffen informatie aan iedereen. Ook aan mensen met afasie. De medewerkers van de bibliotheek kunnen u en uw partner helpen bij het zoeken naar geschikte boeken of andere kijk-, lees- en luistermaterialen.

Voor luisterversies van boeken, kranten en tijdschriften op Daisyschijf of via streaming kan men terecht bij:
Stichting Aangepast Lezen
Tel. 070-3381500
www.aangepastlezen.nl

Boeken

 • Platenboeken, grote letterboeken en makkelijk leesbare boeken.
 • Luisterboeken. Boeken die zijn ingesproken op CD.
 • Gesproken"meelees"-boeken.
  Men kan luisteren naar een speciale daisy cd-rom via een Daisy-speler en tegelijkertijd meelezen in het boek. Een Daisy cd-rom kent veel extra functies. Voor luisterversies van boeken, kranten en tijdschriften op Daisyschijf kan men terecht bij:
  Stichting Aangepast Lezen
  Tel.070-3381500
  www.aangepastlezen.nl
 • Boeken met geheugensteuntjes. Geheugensteuntjes zijn speciale samenvattingen, met een overzicht van de namen van de hoofdpersonen. Dat geeft iemand met afasie meer houvast bij het volgen van het verhaal.

Daisy spelers
Voor de gesproken boeken op daisy cd-rom is een speciale afspeler nodig. Met deze daisy-speler kan men met een paar drukken op een knop bepaalde hoofdstukken of passages in een boek opzoeken. De afspeelsnelheid kan versneld of vertraagd worden, zonder dat dit de kwaliteit van de gesproken tekst aantast. Dit is niet alleen erg plezierig in het gebruik, maar ook erg nuttig als u de tekst zelf wilt meelezen.

Men kan zelf een Daisy-speler aanschaffen. Er zijn verschillende leveranciers.

Een Daisy-speler is niet goedkoop; het apparaat kost ongeveer Ä 250 tot Ä 600.
Men kan proberen een vergoeding voor de speler aan te vragen bij de eigen ziektenkostenverzekering. De logopedist kan u helpen bij deze aanvraag.

Via de leveranciers van leeshulpmiddelen kunt u meer informatie krijgen over de Daisy-speler en andere voorleesapparatuur.

U kunt gesproken boeken van Stichting Aangepast Lezen ook op uw computer via de website aangepastlezen.nl afluisteren. Voor deze afluistermogelijkheid, streaming genaamd, heeft u dus geen Daisyspeler nodig. De medewerkers van Stichting Aangepast Lezen kunnen u hier meer over vertellen.

Speel- en leermaterialen
Deze zijn vooral geschikt om op een ontspannen manier de taalvaardigheid te verbeteren. Er zijn allerlei spellingsoefeningen en andere taalspelen.

Muziek
Bijna alle openbare bibliotheken hebben uitgebreide collecties CD`s, video`s, DVD`s en CD-roms. Vaak levert luisteren naar muziek of kijken naar een film (met weinig tekst) geen problemen op voor mensen met afasie. Dan is dit misschien een idee.

Als men zelf in het bezit is van boeken en tijdschriften dan kan de afasiepatiŽnt die natuurlijk ook gebruiken om deze, eventueel met hulp, te lezen.

Wil de afasiepatiŽnt een boek aanschaffen? Zoek dan een boek dat hij echt "aankan". Overleg eventueel met de logopedist.

Contact
Stichting Aangepast Lezen
Badhuisweg 177
2597 JP Den Haag
Tel. 070-3381 575
www.aangepastlezen.nl
E-mail info@aangepastlezen.nl