Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Aangepast tuinieren

Tuinieren betekent voor veel mensen een plezierige manier van vrijetijdsbesteding. Mensen met afasie kunnen gehinderd zijn door lichamelijke problemen. Ten gevolge van die problemen staakt men vaak het tuinieren. De tuinwerkzaamheden worden te zwaar. Men heeft loopproblemen of het bukken gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger.

Toch is tuinieren vaak nog goed mogelijk voor mensen met een handicap.

Een andere inrichting van de tuin (bijvoorbeeld bloembakken op poten) zorgt ervoor dat deze toegankelijker wordt. Aangepast gereedschap (bijvoorbeeld een kruiwagen met twee wielen) maakt het mogelijk dat de tuinwerkzaamheden naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Informatie over leveranciers van aangepast gereedschap, voorbeeldtuinen en literatuur kunt u krijgen bij de Stichting Informatievoorziening Gehandicapten Nederland (IG)