Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Sporten

Heeft men liever een sportieve bezigheid? Een activiteit, die ondanks zijn stoornis, toch nog kan worden beoefend? Neem dan eens contact op met Gehandicaptensport Nederland (voormalig NEBAS). Deze bond houdt zich bezig met sport voor gehandicapten.

Informatie over sportmogelijkheden in uw provincie vindt u o.a. in de folder "Sport voor gehandicapten, de mogelijkheden in ... (uw provincie) op een rij". De folders is gratis te bestellen bij de Sportservice in uw provincie. Het telefoonnummer en adres van de Sportservice in uw provincie kunt u aanvragen bij de stichting Interprovinciaal Overleg Sport (IOS).

Iemand kan, afhankelijk van zijn beperkingen, allerlei sportieve activiteiten doen. Ook sport- en spelactiviteiten die niet speciaal voor gehandicapten zijn, maar die niet-gehandicapten ook doen. Als men naast de communicatieproblemen geen andere beperkingen heeft, zijn sporten als zwemmen, wandelen, kegelen of biljarten bijvoorbeeld gewoon mogelijk. En ook als hij beperkt is in zijn lichamelijk functioneren, zijn er sportieve activiteiten die hem veel plezier kunnen bijzorgen.

We willen nog wel een tip meegeven. Vˇˇrdat men besluit een sport- of spelactiviteit te gaan doen, is het belangrijk contact op te nemen met de huisarts. De mogelijkheden om te gaan sporten kunnen worden besproken en eventueel kan er een sportkeuring gedaan worden. Wellicht wordt de keuze voor een sport bepaald door de uitslag van die keuring.