Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Autorijden

De auto geeft ons een stukje vrijheid. We verplaatsen ons er gemakkelijk mee. Als men eenmaal een auto gewend is, kan men vaak moeilijk zonder. Maar wat als iemand plotseling afasie krijgt? Afasie gaat vaak gepaard met andere problemen.

Kan iemand met afasie nog wel veilig auto rijden? In het algemeen geldt dat een lichamelijke stoornis geen beperking hoeft te zijn om nog in een auto te rijden. De auto kan bijvoorbeeld worden uitgerust met een speciale stuurbekrachtiging of een volledige handbediening. Op die manier kan iemand met een lichamelijke stoornis dan toch nog autorijden.

Mensen met afasie ondervinden naast communicatieve en lichamelijke belemmeringen echter vaak ook andere problemen. Het reactievermogen van iemand met afasie kan vertraagd zijn of men kan zich niet meer zo goed concentreren. Afstanden schatten kan moeilijk zijn. Of iemand met afasie ziet niet meer zo goed als vroeger. Ook kan het zijn dat men wel scherp ziet, maar dat men sommige dingen links of rechts van zichzelf niet waarneemt.


Na een beroerte tijdelijk geen voertuig besturen
 

 

Niet iedereen die hersenletsel heeft is nog in staat om auto te rijden. Na het krijgen van een beroerte, bijvoorbeeld, mag u tijdelijk niet autorijden. Voor andere vormen van hersenletsel is - nog - niets vastgelegd.


Na een TIA/CVA mag u (tijdelijk) geen auto en/of motor besturen. Er zijn 3 verschillende mogelijkheden voor rijontzegging. Vraag aan uw arts welke situatie voor u van toepassing is.
1. U hebt een TIA/CVA zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid: u mag 2 weken geen auto rijden. Na deze 2 weken mag u, in overleg met de specialist weer autorijden.
2. U hebt een CVA met restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid: u mag 3 maanden geen autorijden. Na deze 3 maanden moet u een Eigen Verklaring halen, laten invullen en
opsturen naar het CBR.
3. U hebt een CVA en er is geconstateerd dat u bloedvatmisvormingen heeft: u mag 6 maanden geen auto rijden. Na deze 6 maanden moet u een Eigen Verklaring halen, laten invullen en opsturen naar het CBR. 

 

Meldingsplicht

  
Bij de getroffene rust tegenwoordig de PLICHT melding te maken van het feit dat hij/zij een beroerte heeft gehad. Wie dit nalaat, hoeft geen angst te hebben om in de gevangenis te komen, want strafbaar is dit niet. Maar op het gebied van uw autoverzekering ligt dat anders: wie heeft nagelaten een beroerte of andere belangrijke medische informatie door te geven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR), is daardoor niet langer verzekerd (zelfs niet als u gewoon uw verzekeringspremie blijft doorbetalen). Het komt voor dat mensen die een CVA hebben doorgemaakt, zelf niet op het idee komen dit te melden bij het CBR, maar dat de omgeving, de partner of familie, dat wel noodzakelijk acht. Zij melden dan soms voor de getroffene een medisch feit aan bij het CBR. Het CBR is echter niet bevoegd naar aanleiding hiervan actie te ondernemen.

 

Een medicus zal in Nederland niet snel melding maken van het feit dat één van zijn patiënten een beroerte gehad heeft: hij heeft immers zijn geheimhoudingsplicht! Wanneer beroepsmatig betrokkenen, zoals een huisarts of neuroloog ernstige twijfels hebben over iemands rijvaardigheid, kunnen zij schriftelijk melding maken van de geconstateerde problemen bij het hoofd medische zaken van het CBR, Postbus 3014, 2280 GA RIJSWIJK. Na een melding door een professional volgt altijd actie van het CBR. Betrokkene krijgt dan een oproep voor een verplicht nader onderzoek. Werkt men daaraan niet mee, dan wordt het rijbewijs ingetrokken.  

 

Gewijzigde medische situatie

 

Als u al een geldig Nederlands rijbewijs heeft, kan het gebeuren dat er door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte twijfels ontstaan over uw rijgeschiktheid. Lichamelijke handicaps en verminderd gezichts- of reactievermogen kan bijvoorbeeld problemen opleveren voor het autorijden. Ook kan sprake zijn van een verslechtering van uw functionele mogelijkheden.

 

In deze gevallen kan het CBR u helpen. Mobiel blijven is immers, zéker voor iemand met een handicap, van groot belang.

 

Nieuw examen overbodig

 

Mensen met een rijbewijs denken vaak dat zij bij een gewijzigde medische situatie opnieuw examen moeten doen. Dat is niet waar. Als u medisch en praktisch geschikt bent om eventueel met een aangepaste auto veilig aan het verkeer deel te nemen, krijgt u een aantekening op uw rijbewijs. Daaruit blijkt de aard van de aanpassing.

 

Eigen verklaring

 

Voor een tussentijdse melding van een gewijzigde medische situatie moet u een Eigen verklaring invullen en opsturen naar het CBR. De Eigen verklaring is verkrijgbaar bij uw gemeente of het CBR. Zij stellen het op prijs als u een brief bijvoegt met daarin een korte omschrijving van de problemen en wat u wel en niet kunt.  

 

Aantekening van arts

 

Op de Eigen verklaring moet een arts een aantekening plaatsen, waaruit de aard en de ernst van het gemelde blijkt. Deze Eigen verklaring wordt dikwijls op advies van en in samenwerking met de revalidatiearts opgestuurd. In het rapport van deze arts is tevens vermeld welke problemen er zijn en wat uw praktische mogelijkheden zijn.

 

Onvoldoende gegevens

 

Het kan gebeuren dat er ondanks deze aantekening onvoldoende medische gegevens over u zijn. De medisch adviseur van het CBR verwijst u dan naar een neuroloog, oogarts of andere specialist. Vervolgens zal, indien nodig, een ontmoeting plaatsvinden met een aanpassingsdeskundige. Hij stelt vast of aanpassingen nodig zijn om u aan het verkeer te laten deelnemen.

 

Na afloop van een rijtest wordt een en ander met u besproken. Als alles goed is krijgt u een Verklaring van geschiktheid toegezonden, waarmee u in sommige gevallen een nieuw rijbewijs moet aanvragen.

 

Contact met het CBR krijgt u door het insturen van:

  • de Eigen verklaring;
  • afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie;
  • een eventuele medische rapportage.

 

Beperkte geldigheidsduur

 

In bepaalde gevallen geeft het CBR een Verklaring van geschiktheid af met een beperkte geldigheidsduur: bijvoorbeeld voor een periode van één, drie of vijf jaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een mogelijk progressief verlopend ziektebeeld. Het kan ook voorkomen dat de eisen van de rijgeschiktheid een beperkte geldigheidsduur voorschrijven.

 

Het CBR raadt u aan ruim voor de einddatum van uw rijbewijs actie te ondernemen voor de vernieuwing van uw rijbewijs. Dit doet u door het insturen van een Eigen verklaring.

 

Kosten

 

De service van het CBR zit in de prijs van de Eigen verklaring (€ 23,05). In overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt dit bedrag jaarlijks bijgesteld. Zodra de Eigen verklaring binnen is, zijn alle diensten van het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid gratis. De kosten voor de medische keuring komen voor eigen rekening.