Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Ander vervoer

Is men door de gevolgen van de beroerte niet meer in staat om auto te rijden? Denk dan een na over onderstaande vervoersmogelijkheden.

Trein
De Nederlandse Spoorwegen (NS) proberen gehandicapte reizigers tegemoet te komen door speciale diensten te verlenen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een gehandicapte treinreiziger hulp krijgt bij het in- en uitstappen. Er zijn op veel stations liften om het rolstoelgebruik gemakkelijker te maken. De NS verstrekken onder bepaalde voorwaarden een legitimatiebewijs. Hiermee kunt u als begeleider gratis meereizen. Het zou te ver voeren om hier alle mogelijkheden te bespreken. Houdt u wel rekening met het volgende: als men behoefte heeft aan bepaalde diensten van de NS, dan dient dat minstens één dag voordat men op reis gaat aangevraagd te worden.

Past de rolstoel in de trein?

Hoewel de NS er van alles aan doet om de toegankelijkheid van het materieel te verbeteren, laat deze hier en daar nog te wensen over. Neem bijvoorbeeld de oude dubbeldekkers. Deze hebben twee verdiepingen en zijn zo krap dat je als rolstoelgebruiker je vaak moet beperken tot alleen het platje. Laat u daarom van te voren goed informeren of u wel of niet zo`n trein treft.

Het bekende symbool buiten op de trein boven de deur betekent dat de rolstoel erin kan. Bij dubbeldekkers bevindt zich hier vaak een aangepast toilet. Een symbool boven een coupé betekent dat daar een inklapbare stoel is, die plaats kan maken voor een rolstoel.

Om een trein in te kunnen mag een rolstoel 150 cm lang en 85 cm breed zijn en niet meer wegen dan 250 kilo (inclusief de inzittende). Voor een zitplaats in een compartiment en voor gebruik van het toilet mag een rolstoel maximaal 120 cm lang en 70 cm breed zijn (binnenrolstoel). Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. Voor het meenemen van een aangepaste fiets of een elektrische driewieler is een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Bureau Begeleiderskaarten, tel. 030 2354661. Postadres: postbus 2025, 3500 HA Utrecht.


OV-begeleiderskaart


Degene met afasie die wil reizen met het openbaar vervoer komt in aanmerking voor een OV-Begeleiderskaart indien hij als gevolg van zijn handicap niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken en in Nederland woonachtig is. Als hij beschikt over een OV-Begeleiderskaart mag er gratis een begeleider met hem meereizen. Hij én zijn begeleider moeten wel minstens 12 jaar oud zijn en de gehele reis gezamenlijk afleggen.

 

Een reiziger die een OV-begeleiderskaart heeft koopt voor zichzelf een gewoon treinkaartje, de OV-Begeleiderskaart geldt als vervoerbewijs voor de begeleider. De begeleider verleent hem de assistentie die hij nodig heeft voor en tijdens de treinreis. Een OV-Begeleiderskaart staat op naam van de degene met de handicap en niet op de naam van zijn begeleider. Op die manier kan degene met de handicap zelf steeds kiezen wie er met hem meegaat. De OV-Begeleiderskaart is minimaal één jaar geldig en kan worden gebruikt in treinen, metro’s, trams en bussen. De kaart is niet geldig in de (Trein)taxi.

 

Er kan een aanvraagformulier voor een OV-Begeleiderskaart aangevraagd worden als degene met de handicap zijn naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats en telefoon noteert en in een gesloten envelop opstuurt naar: Nederlandse Spoorwegen, Bureau OV-Begeleiderskaarten, Postbus 2025, 3500 HA Utrecht. Het aanvraagformulier wordt dan zo spoedig mogelijk naar hem opgestuurd.

Bus/tram
Wat het vervoer per bus of tram betreft, kunnen we kort zijn. Er zijn op dit moment enkele experimenten, zoals bijvoorbeeld de "belbus", Gehandicapten en ouderen worden tegen een kleine vergoeding vervoerd. Het gaat hierbij om korte ritten binnen de woonplaats. Informeer bij uw gemeente of de "belbus" ook in uw gemeente rijdt. Een echte bevredigende oplossing voor het vervoer van gehandicapten per bus of tram bestaat nog niet. Is men lichamelijk wel in staat om met de bus of tram te rijden, maar zijn er andere problemen die het begeleiding noodzakelijk maken? Dan kunt u ook hiervoor een "openbaar vervoer legitimatiebewijs" aanvragen. Dit gebeurt op dezelfde manier als we beschreven bij het reizen per trein.

Taxi
Volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) kan iemand onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor taxikostenvergoeding of een andere vervoerskostenvergoeding. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, raden we u aan contact op te nemen met de betreffende ambtenaar van uw gemeente. Hij kan u dan verder adviseren. De WVG bepaalt dat gemeenten voor een groot gedeelte zelf kunnen beslissen wie in aanmerking kan komen voor een vervoersvoorziening.