Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanCommunicatiehulpmiddelen - Gespreksboek

Het Gespreksboek is een soort woordenboek waarin de woorden ingedeeld zijn in vijf rubrieken. De vraagwoorden wie of wat, waar (thuis of niet thuis), wanneer en hoe vormen de basis voor de rubricering. Zij staan opgenomen in het “wie, wat, waar… schema”. De kleuren van het schema corresponderen met de kleuren van de tabbladen waarachter de vijf rubrieken zijn uitgewerkt. Het eerste blad binnen iedere rubriek is een soort indexblad met verwijzingen naar bladen verderop in de rubriek. De woorden waar een pijltje achter staat zijn verder uitgewerkt in het boek en hebben een titelfunctie. Door woorden of tekeningen aan te wijzen kan men duidelijk maken wat men bedoelt. Zo kan een gesprek over gebeurtenissen plaatsvinden en kunnen gevoelens worden besproken. Het Gespreksboek is verkrijgbaar in een groot (A5) formaat klapper en in een klein zakboekformaat.

Prijzen:
AVN leden : € 49,50
Niet-leden : € 69,50

Genoemde prijzen betreffen zowel het grote als het kleine formaat Gespreksboek en zijn INCLUSIEF verzendkosten.